Showing 1–12 of 13 results

Giảm giá!

Cây cảnh trong nhà

Cây Bạch Mã Hoàng Tử

500,000 450,000
Giảm giá!

Cây cảnh trong nhà

Cây Chuối Rẻ Quạt

600,000 550,000
Giảm giá!

Cây cảnh trong nhà

Cây Cỏ Lan Chi

180,000 150,000
Giảm giá!

Cây cảnh trong nhà

Cây Cung Điện Vàng

190,000 160,000
Giảm giá!

Cây cảnh trong nhà

Cây Dứa Cảnh Nến

180,000 150,000
Giảm giá!

Cây cảnh trong nhà

Cây Hạnh Phúc

250,000 220,000
Giảm giá!

Cây cảnh trong nhà

Cây hương thảo

180,000 150,000
Giảm giá!

Cây cảnh trong nhà

Cây kim ngân

230,000 159,000
Giảm giá!

Cây cảnh trong nhà

Cây kim tiền

200,000 159,000
Giảm giá!

Cây cảnh trong nhà

Cây lưỡi hổ

200,000 180,000
Giảm giá!

Cây cảnh trong nhà

Cây Mạ Non

130,000 100,000
Giảm giá!

Cây cảnh trong nhà

Cây ngũ gia bì thủy sinh

150,000 120,000